Luật Đất đai sửa đổi: Xem xét cấp sổ hồng cho đất ở không giấy tờ trước 1-7-2014

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận cho đất ở không có giấy tờ, sử dụng ổn định từ ngày 1-7-2004 đến 1-7-2014…
Luật Đất đai sửa đổi: Xem xét cấp sổ hồng cho đất ở không giấy tờ trước 1-7-2014
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh (Ảnh: QH)

Sáng 15-1, tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Theo đó, ông Thanh cho hay có 18 nhóm nội dung của dự Luật Đất đai được đưa ra xin ý kiến Quốc hội lần này, trong đó có vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm về luật đất đai, không thuộc trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền.

Ông Thanh cho hay, khoản 3, Điều 138 (dự thảo Luật) chỉnh sửa theo hướng quy định về xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1-7-2014.

“Để giải quyết căn cơ vấn đề này, đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất” – ông Thanh nói.

Cụ thể, khoản 3, điều 138 dự thảo Luật được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

(i) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 của Luật này thì diện tích đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bằng hạn mức giao đất ở.

(ii) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất đó.

(iii) Phần diện tích còn lại (nếu có) sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại điểm a khoản này thì được công nhận theo hiện trạng sử dụng đất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật