09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24680.00
 • AUD16350.48
 • CAD18437.52
 • CHF28280.21
 • CNY3484.56
 • DKK3624.75
 • EUR27248.00
 • GBP31446.11
 • HKD3184.88
 • INR306.68
 • JPY167.85
 • KRW19.26
 • KWD82611.92
 • MYR5169.58
 • NOK2390.74
 • RUB279.62
 • SAR6778.22
 • SEK2419.63
 • SGD18543.23
 • THB694.07
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền