09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24810.00
 • AUD16299.47
 • CAD18461.42
 • CHF28317.54
 • CNY3496.50
 • DKK3644.70
 • EUR27389.87
 • GBP31615.27
 • HKD3198.37
 • INR308.42
 • JPY168.25
 • KRW19.35
 • KWD83049.74
 • MYR5257.30
 • NOK2375.06
 • RUB283.78
 • SAR6814.14
 • SEK2429.54
 • SGD18613.78
 • THB698.92
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền