09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,450,000
 • Bán 5,557,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23160.00
 • AUD17839.05
 • CAD18660.09
 • CHF25309.43
 • CNY3594.37
 • DKK3756.64
 • EUR27976.84
 • GBP32138.40
 • HKD3012.65
 • INR319.35
 • JPY214.96
 • KRW21.58
 • KWD79300.72
 • MYR5638.00
 • NOK2767.58
 • RUB330.63
 • SAR6377.72
 • SEK2753.02
 • SGD17454.91
 • THB744.95
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền