09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,585,000
 • Bán 5,707,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23100.00
 • AUD17535.05
 • CAD18782.99
 • CHF25342.16
 • CNY3638.84
 • DKK3742.14
 • EUR27870.86
 • GBP32288.49
 • HKD3009.39
 • INR321.79
 • JPY213.10
 • KRW21.36
 • KWD79217.81
 • MYR5612.76
 • NOK2711.30
 • RUB351.72
 • SAR6358.38
 • SEK2729.61
 • SGD17364.46
 • THB743.63
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền