09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,110,000
 • Bán 6,180,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22760.00
 • AUD16506.64
 • CAD18297.86
 • CHF25191.63
 • CNY3646.33
 • DKK3513.35
 • EUR26397.30
 • GBP31158.01
 • HKD2952.57
 • INR315.55
 • JPY204.15
 • KRW19.97
 • KWD77720.21
 • MYR5466.85
 • NOK2600.86
 • RUB325.71
 • SAR6257.57
 • SEK2513.70
 • SGD17094.06
 • THB698.94
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền