Hà nội yêu cầu tập trung kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thành phố kiên quyết không cấp phép đầu tư, cấp phép môi trường, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, cơ sở không có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra sông Cầu Bây.
Hà nội yêu cầu tập trung kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây
Đoạn sông Cầu Bây chảy qua địa bàn huyện Gia Lâm

Đó là một trong những nội dung của kế hoạch về kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 do UBND thành phố Hà Nội mới ban hành.

Theo đó, UBND thành phố Hà nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt nhằm đảm bảo nước thải được thu gom, xử lý, đáp ứng quy chuẩn môi trường. Trong đó, cần ưu tiên đầu tư các hệ thống quan trắc nước thải tự động đối với các nguồn nước thải có lưu lượng xả thải lớn theo quy định.

Thành phố kiên quyết không cấp phép đầu tư, cấp phép môi trường, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đặc biệt là các dự án, cơ sở không có biện pháp, công trình xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra sông Cầu Bây.

UBND thành phố Hà nội yêu cầu tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành Pháp Luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phòng, chống tội phạm về môi trường và xử lý vi phạm về môi trường đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào sông Cầu Bây. Trong đó, cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm và áp dụng triệt để các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm.

Được biết, Sông Cầu Bây chảy qua địa phận huyện Long Biên và Gia Lâm (thành phố Hà Nội) với chiều dài 16km. Sông Cầu Bây có nhiệm vụ quan trọng trong việc cấp nước sản xuất nông nghiệp và tiêu úng. Tuy nhiên, những năm qua do buông lỏng công tác quản lý nên sông Cầu Bây bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước tình trạng đó, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp với tổng vốn đầu tư gần 219 tỷ đồng. Dự án nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho gần 5.760ha đất tự nhiên thuộc 14 phường của quận Long Biên; 6 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm và 1 xã của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, cung cấp nguồn nước tưới cho 400ha thuộc 2 phường của quận Long Biên và 2 xã thuộc huyện Gia Lâm.

Theo phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành trong quý 2/2023.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật