Một gia đình hưng thịnh hay lụi bại, cứ nhìn vào 3 việc này là sẽ thấy

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi người tự tu dưỡng bản thân để bách tính bình an, trung thực cũng thuận để thiên hạ thái bình, đó là hiệu quả của chữ kính đem lại.
Một gia đình hưng thịnh hay lụi bại, cứ nhìn vào 3 việc này là sẽ thấy
Những người có tu dưỡng thì khi phản tỉnh lại chính mình sẽ chẳng cảm thấy hối hận, họ bình thản mà đối mặt với trời đất. (ảnh minh họa)

Dưỡng tâm luôn tĩnh

Tu dưỡng, dưỡng tâm để tâm lúc nào bình tĩnh trước cuộc sống luôn động là việc mà mỗi người nên làm để có cuộc đời thong dong, tự tại.

Trong lòng một người đã biết rõ điều thiện ác nhưng không thể dùng hết khả năng của mình để hành thiện trừ ác thì đó chưa thể là tu dưỡng. Bản thân chúng ta mới là người hiểu rõ nhất, rằng mình đang tự lừa dối bản thân mình hay không.

Trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với lương tâm. Những người có tu dưỡng thì khi phản tỉnh lại chính mình sẽ chẳng cảm thấy hối hận, họ bình thản mà đối mặt với trời đất.

Một khi không có việc gì khiến bản thân xấu hổ, con người sẽ bình thản đối mặt với cuộc sống.

Thái độ cung kính

Nội tâm thuần tịnh, bên ngoài ngay ngắn nghiêm túc, đối đãi với vạn vật bằng sự kính cẩn, chính là biểu hiện của chữ kính.

Mỗi người tự tu dưỡng bản thân để bách tính bình an, trung thực cũng thuận để thiên hạ thái bình, đó là hiệu quả của chữ kính đem lại.

Mỗi người tự tu dưỡng bản thân để bách tính bình an, trung thực cũng thuận để thiên hạ thái bình, đó là hiệu quả của chữ kính đem lại. (ảnh minh họa)

Gặp phải bất cứ việc gì dù to hay nhỏ, nếu như có thẻ dùng thái độ cung kính đối đãi, không lười nhác thì sẽ sống bình thản.

Theo đuổi nhân ái

Đọc sách, học tập để biết thế nào là đại nghĩa sẽ khiến con người tự giác ngộ được trách nhiệm. Làm người ai mà chẳng muốn tự lập tự đạt, nếu có thể giúp người khác tự lập tự đạt, khi đó thì người khác chẳng phải sẽ hào hứng vui vẻ quy phục hơn sao.

Làm việc sẽ được tôn trọng

Làm người ai mà chẳng muốn tự lập tự đạt, nếu có thể giúp người khác tự lập tự đạt, khi đó thì người khác chẳng phải sẽ hào hứng vui vẻ quy phục hơn sao. (ảnh minh họa)

Mỗi người hàng ngày bỏ ra công sức tương ứng để có được cơm áo, gạo tiền, người khác sẽ tán đồng anh ta, thần quỷ cũng khen, đó là người có thể tự nuôi sống chính mình.

Trong khi đó nếu lười nhác, ăn bám, ỷ lại thì được xem là những thói xấu, chỉ mang đến điều bất hạnh thôi. Xưa nay trời đất đều ’’độ’’ cho người chăm chỉ, cần cù.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật