Tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I là 42.100 đồng, bệnh viện hạng II 37.500 đồng, bệnh viện hạng III 33.200 đồng, bệnh viện hạng IV, trạm y tế xã 30.100 đồng, theo Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế…
Tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Thông tư 22 có hiệu lực từ ngày 17/11/2023.

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TĂNG Ở HẦU HẾT CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm: Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm; bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật.

Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ. Chi phí thuốc và oxy thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và người bệnh theo thực tế sử dụng và kết quả đấu thầu mua sắm của đơn vị.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh mới.

Thông tư 22 nêu rõ, nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, viện có giường bệnh, trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được xếp hạng bệnh viện thì áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.

Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh của bệnh viện hạng II.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng gồm: Phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá; phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân, áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

Đối với phòng khám đa khoa khu vực, trường hợp được cấp giấy phép hoạt động với hình thức là bệnh viện, hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP thì áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV.

Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng IV.

Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu, áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Số ngày được thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

Đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, trạm y tế kết hợp quân dân y, áp dụng mức giá của trạm y tế xã.

Khám chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Ảnh - BHXH Việt Nam.

Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: Được áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh bằng 50% mức giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã.

Nhà hộ sinh áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV. Đối với giá dịch vụ ngày giường bệnh, áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ CHỈ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH TRONG PHẠM VI HƯỞNG

Cũng theo Thông tư của Bộ Y tế, trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng có sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trường hợp không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh, nhưng đến khám bệnh và vào điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng theo yêu cầu chuyên môn thì không thanh toán tiền khám bệnh.

Trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác, thì từ lần khám thứ 2 chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh. Mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh của người đó không quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh.

Người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đã được khám bệnh, cấp thuốc về điều trị, nhưng sau đó có biểu hiện bất thường, đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để khám lại ngay trong ngày hôm đó, và được tiếp tục thăm khám, thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 2 trở đi trong một ngày.

Người bệnh đến khám bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực, sau đó được chuyển lên khám bệnh tại bệnh viện, hoặc trung tâm y tế tuyến huyện, thì lần khám này được coi là một lần khám bệnh mới.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải điều phối, bố trí nhân lực, số bàn khám bệnh theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng khám bệnh.

Đối với các bàn khám khám trên 65 lượt khám/1 ngày, cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó.

Trong thời gian tối đa 1 quý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn có bàn khám bệnh trên 65 lượt/ngày thì cơ quan Bảo hiểm xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám bệnh đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật