09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,660,000
 • Bán 5,782,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23050.00
 • AUD17979.34
 • CAD19203.86
 • CHF25916.88
 • CNY3662.60
 • DKK3810.63
 • EUR28381.73
 • GBP32889.50
 • HKD3003.24
 • INR325.13
 • JPY212.87
 • KRW21.62
 • KWD79177.19
 • MYR5641.43
 • NOK2815.83
 • RUB354.50
 • SAR6343.04
 • SEK2813.06
 • SGD17576.27
 • THB751.80
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền